Kajian Kitab Tematik Ba’da Shubuh

Anda ingin mengkaji dan memahami Al-Qur’an lebih dalam?, Anda ingin mendalami aqidah para Ulama’shalafus shalih?,

atau punya masalah tetang emosional anda?

bergabunglah bersama kami dikajian kitab tematik ba’da shubuh, insyaAllah anda akan dibimbing oleh para ahli pengkaji kitab kuning

Advertisements